Thăm bạn Phan Xuân Sơn

Ăn sáng ở nhà anh chị Cung Vĩnh Thành trước khi khởi hành

Ghé trạm nghỉ chân, ăn trưaHai bạn Nguyễn Văn Vang & Lê Văn Châu cũng từ SJ tháp tùng đi thăm Phan Xuân SơnSơn đen vẫn còn nhận ra bạn bè, nhớ tên từng người trong khi phải vật lộn với bệnh hoạn. Cầu mong bạn vững tay lái qua khỏi phong ba bảo táp