Danh Sách Đóng Góp Xây Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa

Muốn ủng hộ, xin nhấn vào chữ:Ghi chú (**) đã nhận được tiền
SttHọ và TênSố tiền ủng hộ
1Bùi Ngọc Nở ** 100
2Bùi Nguyên Tường ** 100
3Cao quang Thao** 100
4Chị Ngô Đồng Trực** 100
5Chị Nguyễn Viết Mỹ** 50
6Chị Tống Chiêu Cầm** 100
7Hang Thanh Nguyen** 100
8Hồ Ngọc Hoa** 100
9Huỳnh Công Minh** 100
10Huynh phu Huu** 100
11Lã văn Nguyện100
12Lâm Hữu Nhã ** 100
13Lê Chí Thiện** 100
14Lê tấn Phương** 100
15Le Van Tu** 100
16Lôc M Tran** 100
17Mai Công Minh** 100
18Ngũ Hà** 100
19Nguyễn cong Khiem100
20Nguyen Dung** 100
21Nguyễn Hùng Cường** 100
22Nguyễn Hữu Nhơn** 100
23Nguyễn kỳ Sơn** 100
24Nguyễn Nghĩa Hiệp** 100
25Nguyen Nguyen Long** 100
26Nguyen Van Hue** 200
27Nguyễn Văn Khương** 100
28Nguyễn Văn Năm (Thông đã nhận 100, Oanh ghi dùm)** 100
29Nguyễn Văn Oanh** 100
30Nguyển văn Tràng** 100
31NGUYEN VAN TU** 100
32Nguyễn Văn Đức** 50
33Nguyễn Đình Cương** 100
34Phạm Ngọc Hà** 100
35Phạm Văn Hoan** 100
36Pho thai Nguyen** 100
37Trần Cẩm Huyền** 100
38Trần Ngọc Diệp** 100
39TRẦN PHƯỚC VẠN** 100
40Trần Thanh Tùng** 100
41Trần Tuấn** 100
42Trần Văn Bính** 100
43Trần Văn Hải** 100
44Trần Chí Quan** 100
45Trịnh Văn Hai** 100
46Trương Bá Côn** 100
47Truong Van Chung** 100
48Truong van Thi`** 100
49Võ Hanh Thông** 100
50Vo ngoc HANH** 100
51Đặng Trung Nghĩa** 100
52Đào Trung Dũng** 100
53Đinh Hữu Oanh** 100
Tổng Kết5300