Album logor


Khóa 19 SQHQ/NT Đệ Nhị Thiên Xứng

Đại Hội Lần Thứ 17 Tháng 5 Năm 2020

Thư Mời - Chương Trình - Danh sách/Ghi tên - Chi tiết cần biết - PosterDanh Sách Tham Dự Đại Hội Kỳ 17 Năm 2020

Tham dự đại hội, xin nhấn vào chữ:SttHọ và TênĐóng GópTiền Hội NgộDạ TiệcCruise ShipĐi San DiegoKhách Sạn
1TRẦN MINH LỘC2402222Days Inn
2MAI CÔNG MINH0222
3NGUYỄN VĂN OANH0222
4VÕ HANH THÔNG2402222Days Inn
5NGUYỄN CÔNG KHIẾM0222
6NGUYEN NGUYEN LONG85110
7HOÀNG VĂN PHI0282
8TRUONG VAN HAI02442
9HUỲNH CÔNG MINH02202
10TRẦN VĂN HẢI0222
11HỒ NGỌC HOA0222
12HUYNH HOANG NAM0222
13NGUYỄN VĂN ĐỨC02222Days Inn
14ĐINH HỮU OANH2402222
15DANG VAN CHO170220
16NGUYEN VAN HUE0220
17TRỊNH V. HAI0222
18TRUONG VAN THI`0222
19BÙI NGUYÊN TƯỜNG0220
20PHẠM NGỌC HÀ0222
21TRƯƠNG BÁ CÔN0222
22HANG THANH NGUYEN0220
23TRAN TUAN0222
24 NGUYEN DINH CUONG0222
25VÕ NGỌC KỈNH02222
26TRUONG VAN CHUNG0222
27LÊ TẤN PHƯƠNG2402202Days Inn
28TRAN VAN BINH170220
29NGUYỄN HOÀNG02222
30LAM HUU NHA0222
31DO KHAC MANH02222
32NGŨ HÀ02202
33NGUYEN DINH HONG85110
34BÙI NGỌC NỞ0220
35NGUYEN VAN TU0222
36PHAN VAN DA0240
37PHUNG-VAN-TUYEN0110
38TRẦN TRÚC VIỆT0222
39NGUYỄN HÙNG0110
40HUYNH CONG PHAT0100
41PHO ANH DZUNG02222
42TRANG DUONG0222
43DAO TRUNG DUNG0120
44AU DICH XUONG02222
45TRẦN PHƯỚC VẠN340440
46NGUYỄN KỲ SƠN0110
47NGUYEN HUNG CUONG0020
48CAO QUANG THẢO0222
49DAO SINH KIM0220
50PHẠM VĂN QUÍ02222
51LÊ VĂN CÁC02422Days Inns
52TRẦN CHÍ QUAN02202
53TRẦN NGỌC DIỆP0220
54PHO THAI NGUYEN0222
55PHAM- VAN-HOAN0222
56NGÔ SƠN KHÁNH0222Days Inn
57VU DUC THANH0222
58TRINH HUNG0200
59NGUYỄN VĂN VĨNH (R)02202
60NGUYEN HUU PHUOC0240Yes
61NGUYEN BA NHA170222
62LÃ VĂN NGUYỆN0222
63HONG KIM MEN02222
64NGUYEN VIET LONG02222
65PHAN VAN TRUNG02640
66CHỊ NGUYEN BUU TOAN04444Days Inn Hotel
67TRƯƠNG QUANG2202
Tổng Kết19801291478844