Album logor


Khóa 19 SQHQ/NT Đệ Nhị Thiên Xứng

Đại Hội Lần Thứ 17 Tháng 5 Năm 2020

Thư Mời - Chương Trình - Danh sách/Ghi tên - Chi tiết cần biết - PosterDanh Sách Tham Dự Đại Hội Kỳ 17 Năm 2020

Tham dự đại hội, xin nhấn vào chữ:SttHọ và TênĐóng GópTiền Hội NgộDạ TiệcCruise ShipĐi San DiegoKhách Sạn
1TRẦN MINH LỘC2402202Days Inn
2MAI CÔNG MINH0222
3NGUYỄN VĂN OANH0222
4VÕ HANH THÔNG2402222Candlewood
5NGUYỄN CÔNG KHIẾM0222
6NGUYEN NGUYEN LONG85110
7HOÀNG VĂN PHI0397
8TRUONG VAN HAI SJ24022220
9HUỲNH CÔNG MINH4402602
10TRẦN VĂN HẢI170222
11HỒ NGỌC HOA170220
12HUYNH HOANG NAM0222
13NGUYỄN VĂN ĐỨC2402202Days Inn
14ĐINH HỮU OANH2402222
15DANG VAN CHO170220
16NGUYEN VAN HUE2402202
17TRỊNH V. HAI0222
18TRUONG VAN THI`170222
19BÙI NGUYÊN TƯỜNG0220
20PHẠM NGỌC HÀ170222
21TRƯƠNG BÁ CÔN0220
22HANG THANH NGUYEN170220
23TRAN TUAN0222
24 NGUYEN DINH CUONG0222
25VÕ NGỌC KỈNH2402222
26TRUONG VAN CHUNG0222
27LÊ TẤN PHƯƠNG2402202Days Inn
28TRAN VAN BINH170220
29NGUYỄN HOÀNG1902222
30LAM HUU NHA170222Do ban tổ chức
31DO KHAC MANH2402222
32NGŨ HÀ2402202
33NGUYEN DINH HONG85110
34BÙI NGỌC NỞ0220
35NGUYEN VAN TU170220
36PHAN VAN DA0240
37PHUNG-VAN-TUYEN0110
38TRẦN TRÚC VIỆT0222
39NGUYỄN HÙNG0110
40HUYNH CONG PHAT0110
41PHO ANH DZUNG2402202
42TRANG DUONG0222
43DAO TRUNG DUNG135122
44AU DICH XUONG2402222
45TRẦN PHƯỚC VẠN340440DAYS INN
46NGUYỄN KỲ SƠN0110
47NGUYEN HUNG CUONG100022
48CAO QUANG THẢO0220
49DAO SINH KIM0220
50PHẠM VĂN QUÍ02222
51LÊ VĂN CÁC3152422Days Inns
52TRẦN CHÍ QUAN2402202
53TRẦN NGỌC DIỆP170220
54PHO THAI NGUYEN0222
55PHAM- VAN-HOAN170222
56NGÔ SƠN KHÁNH2402222Days Inn
57VU DUC THANH170222Do ban tổ chức
58TRINH HUNG70200
59NGUYỄN VĂN VĨNH (R)2402202
60NGUYEN HUU PHUOC0240Yes
61NGUYEN BA NHA170222
62LÃ VĂN NGUYỆN170222
63HONG KIM MEN02222
64NGUYEN VIET LONG02222
65PHAN VAN TRUNG0264
66CHỊ NGUYEN BUU TOAN04444Days Inn Hotel
67NGUYEN HUY CHUONG240Khong
68TRƯƠNG QUANG2402202
69CHI LOI CAM MINH85111
70NGUYỄN XUÂN DIEN2402222Days Inn
71ĐỖ QUANG BÍCH3402422
72NGUYỄN VĂN NĂM2402202DAYS INN
73NGUYEN DUC QUANG135120
74LƯƠNG MINH VIỄN2402200
75DOAN HONG DUC111
76DUNG NGUYEN2402222
77NGUYỄN VIỆT DŨNG142
78CHI NGUYEN VAN DINH (LAN)880
79LE CONG TAM222
80NGUYEN VAN KHUONG222
81LÊ CÔNG THÀNH 022
82NGUYỄN PHÙNG DUYÊN170220Days Inn
83TRAN DINH AN010
84NGÔ VĂN ĐẢNG170220
85TRƯƠNG VĂN HẢI VN222
Tổng Kết98401641969956