Album logor


Khóa 19 SQHQ/NT Đệ Nhị Thiên Xứng

Đại Hội Lần Thứ 17 Tháng 5 Năm 2020

Thư Mời - Chương Trình - Danh sách/Ghi tên - Chi tiết cần biết - Poster

Mua áo poloDanh Sách Tham Dự Đại Hội Kỳ 17 Năm 2020

Tham dự đại hội, xin nhấn vào chữ:SttHọ và TênĐóng GópTiền Hội NgộDạ TiệcCruise ShipĐi San DiegoKhách Sạn
1TRẦN MINH LỘC240222Candlewood
2MAI CÔNG MINH222
3NGUYỄN VĂN OANH170222
4VÕ HANH THÔNG2402222Candlewood
5NGUYỄN CÔNG KHIẾM11
6NGUYEN NGUYEN LONG8511
7HOÀNG VĂN PHI0375Khong
8TRUONG VAN HAI SJ2402222
9HUỲNH CÔNG MINH440262
10TRẦN VĂN HẢI170222
11HỒ NGỌC HOA17022
12HUYNH HOANG NAM27024
13ĐINH HỮU OANH2402222
14DANG VAN CHO17022
15NGUYEN VAN HUE240222
16TRỊNH V. HAI022
17TRUONG VAN THI`170222
18BÙI NGUYÊN TƯỜNG17022
19PHẠM NGỌC HÀ170222
20TRƯƠNG BÁ CÔN17022
21HANG THANH NGUYEN17022
22TRAN TUAN170222
23 NGUYEN DINH CUONG170222
24VÕ NGỌC KỈNH2402222
25LÊ TRUNG DŨNG2
26LÊ TẤN PHƯƠNG240222Candlewood
27TRAN VAN BINH17022
28NGUYỄN HOÀNG1902222
29LAM HUU NHA170222Candlewood
30DO KHAC MANH2402222
31NGŨ HÀ240222
32NGUYEN DINH HONG8511
33BÙI NGỌC NỞ022
34NGUYEN VAN TU17022
35PHAN VAN DA024
36PHUNG-VAN-TUYEN8511
37TRẦN TRÚC VIỆT17022
38NGUYỄN HÙNG8511
39HUYNH CONG PHAT011
40PHO ANH DZUNG (cancelled)240
41TRANG DUONG0222
42DAO TRUNG DUNG135122
43AU DICH XUONG2402222
44TRẦN PHƯỚC VẠN34044Candlewood
45NGUYỄN KỲ SƠN011
46NGUYEN HUNG CUONG10022
47CAO QUANG THẢO17022
48DAO SINH KIM022
49PHẠM VĂN QUÍ2402222
50LÊ VĂN CÁC3152622Candlewood
51TRẦN CHÍ QUAN240222
52TRẦN NGỌC DIỆP17022
53PHO THAI NGUYEN0222
54PHAM- VAN-HOAN170222
55NGÔ SƠN KHÁNH2402222Candlewood
56VU DUC THANH170222Candlewood
57TRINH HUNG702
58NGUYỄN VĂN VĨNH (R)240222
59NGUYEN HUU PHUOC17022Candlewood
60NGUYEN BA NHA270244
61LÃ VĂN NGUYỆN170222
62HONG KIM MEN240222
63NGUYEN VIET LONG2402222Candlewood
64PHAN VAN TRUNG026
65CHỊ NGUYEN BUU TOAN04444Candlewood
66NGUYEN HUY CHUONG25
67TRƯƠNG QUANG (cancelled)240
68CHI LOI CAM MINH85111
69NGUYỄN XUÂN DIEN2402222Candlewood
70ĐỖ QUANG BÍCH3402422
71NGUYỄN VĂN NĂM240222Candlewood
72NGUYEN DUC QUANG13512
73LƯƠNG MINH VIỄN240220
74DOAN HONG DUC010
75NGUYỄN DỤNG2402222
76NGUYỄN VIỆT DŨNG142
77CHI NGUYEN VAN DINH (LAN)88
78LE CONG TAM222
79NGUYEN VAN KHUONG170222
80LÊ CÔNG THÀNH 10022
81NGUYỄN PHÙNG DUYÊN17022Candlewood
82TRAN DINH AN1
83NGÔ VĂN ĐẢNG17022
84TUẤN (CON LÊ CÔNG TÂM)3
85NGUYỄN TRÍ MINH222
86LE VAN TU13512
87NGUYEN VAN TRANG17022
88ĐỖ XUÂN THỌ2yes
Tổng Kết127951572018250