Album logor

VTN/HK Họp Mặt Thường Niên 2019

Hình ảnh từ ống kính anh chị Trần Tuấn.
Thank you for viewing