Danh Sách Đóng Góp Xây Đài Tưởng Niệm Hoàng SaGhi chú (**) đã nhận được tiền
SttHọ và TênSố tiền ủng hộ
1Nguyễn Văn Oanh** 100
2Mai Công Minh** 100
3Lê Chí Thiện** 100
4Trương Bá Côn** 100
5TRẦN PHƯỚC VẠN** 100
6Truong Van Chung** 100
7Nguyen Nguyen Long** 100
8Phạm Ngọc Hà** 100
9Hang Thanh Nguyen** 100
10Chị Tống Chiêu Cầm** 100
11Chị Nguyễn Viết Mỹ** 50
12Đinh Hữu Oanh** 100
13Võ Hanh Thông** 100
14Nguyễn Đình Cương** 100
15Trần Văn Hải** 100
16Đào Trung Dũng** 100
17Nguyển văn Tràng** 100
18Trần Văn Bính** 100
19Chị Ngô Đồng Trực** 100
20Trần Tuấn** 100
21Hồ Ngọc Hoa** 100
22NGUYEN VAN TU** 100
23Vo ngoc HANH** 100
24Cao quang Thao** 100
25Trịnh Văn Hai** 100
26Đặng Trung Nghĩa** 100
27Nguyễn cong Khiem** 100
28Nguyễn Văn Năm (Thông đã nhận 100, Oanh ghi dùm)** 100
29Nguyễn Văn Đức** 50
30Lôc M Tran** 100
31Lê tấn Phương** 100
32Nguyen Van Hue** 200
33Nguyen Dung** 100
34Trần Thanh Tùng** 100
35Ngũ Hà** 100
36Huynh phu Huu** 100
37Nguyễn kỳ Sơn** 100
38Bùi Ngọc Nở ** 100
39Truong van Thi`** 100
40Nguyễn Văn Khương** 100
41Phạm Văn Hoan** 100
42Pho thai Nguyen** 100
43Lã văn Nguyện0
44Trần Cẩm Huyền** 100
45Nguyễn Hùng Cường** 100
46Huỳnh Công Minh** 100
47Le Van Tu** 100
48Lâm Hữu Nhã ** 100
49Bùi Nguyên Tường ** 100
50Trần Chí Quan** 100
51Nguyễn Nghĩa Hiệp** 100
52Nguyễn Hữu Nhơn** 100
53Trần Ngọc Diệp** 100
54Trần Trúc Việt** 100
55TRUONG VAN HAI** 100
56Hong Kim Men** 100
57Phạm Hùng** 100
58Nguyen Trang Sandy ( con Longdo^t)** 100
59Phan Anh Dũng** 100
60Nguyễn Văn Tề** 100
61Nguyễn Văn Tài** 100
62Ngô Sơn Khánh** 100
63Phan Hồ Hải** 100
64Hoàng Văn Phi** 100
65Nguyễn Hữu Duyệt** 100
66Huỳnh Anh** 100
67Phó Anh Dũng** 100
68Lâm Phước Tuấn** 101
69Nguyen ba Muon** 100
70Nguyễn Văn Kỳ** 99
71Do Xuan Tho** 100
72Lê Công Tâm VN** 200
73Anh Em TX2 Việt Nam** 100
74Nguyễn Văn Vĩnh (R)** 100
75Đinh Ngọc Lý** 200
Tổng Kết7600