Web Analytics
Ngay Hoang Sa 2022

Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa

Đã được long trọng cử hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2022

Do Hội Cửu Long tổ chức tại ngay trước Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa thuộc thành phố Westminster, CaliforniaThank you for viewing