Web Analytics
Gõ Chữ Việt

Gõ Chữ Việt Tiện Dụng

Khi bạn đang lướt sóng hay lướt mây trên mạng, bất kỳ ở đâu, khách sạn hay phi trường... cần gõ chữ Việt mà không bỏ dấu được thì đây là nơi giúp bạn việc đó, ngay cả trên iPhone, iPad, Android v.v...

● Click vào ô bên dưới và bôi bỏ chữ "Chào bạn" rồi gõ chữ Việt theo cách bạn quen sử dụng (VNI, VPS, Telex...)
● Cuối cùng là cắt dán vào nơi bạn muốn như email, Facebook, Twitter...
● Lưu ý khi chấm câu, gõ một khoảng rồi gõ dấu chấm. Nếu không, dấu chấm câu sẽ biến thành dấu nặng hoặc mất dấu nặng.
● Có thể tra cứu ngữ vựng với tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức.
● It's useless if trying to Google Translation this page to English.

Cám ơn bạn đã sử dụng và tự tiện phổ biến đến anh chị em khác.
Credit mViet CalState Northridge


mViệt14: F9 Rotate Buttons Tắt  VIQR  Telex  VNI  ALL  mViet