Web Analytics
Đại Hội 17 - qua ống kính của Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng) Camera - Dạ Tiệc

Hình ảnh đại hội kỳ 17 qua ống kính của Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng) Camera - Dạ Tiệc

Reception

Nghi Lễ Văn Nghệ

Quan Khách Reception

Video

TX2 Đặng Văn Cho camera

HC2 Lê Văn Long

Chị Tơ (Phu nhân Nguyễn Dụng - Tiền Hội Ngộ

TX2 Phạm Ngọc Hà camera

chị Nga (phu nhân TX2 Trần Tuấn) camera

Thank you for viewing